Header Row

Monday, March 1, 2010

[玄學] 楊天命(玄學正談) - 風水屋類型

20060602 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 風水屋類型


[轉載/Youtube] 在 玄 學 角 度 來 說 , 一 間 屋 的 風 水 會 影 響 到 屋 主 的 運 程 , 所 以 今 日 就 請 來 楊 天 命 師 傅 同 大 家 講 解 各 種 不 同 的 風 水 屋 型 。

內 容 包 括 : 旺 財 屋 是 否 入 住 後 就 會 財 源 滾 滾 來 ?

一 間 屋 要 符 合 那 些 條 件 先 可 以 叫 做 旺 財 屋 ?

旺 財 屋 是 否 人 人 都 可 住 , 是 否 須 配 合 屋 主 命 格 ?

正 所 謂 「 財 多 身 子 弱 」 , 住 旺 財 屋 會 唔 會 影 響 身 體 健 康 ?

成 日 聽 到 「 水 為 財 」 , 係 唔 係 家 居 對 著 海 或 泳 池 , 風 水 會 特 別 旺 ?

大 家 不 妨 參 考 楊 師 傅 的 意 見 。